indukciós csőhajlítás

Az Indukciós csőhajlítás:

Jelenleg ez a leghatékonyabb és legpontosabb csőhajlítási eljárás. Egy új, modern és megbízható technológia.
Rengeteg lehetőséget ad a hideg csőhajlítás korlátaival, valamint a felületi/kontakt hevítésekkel szemben. A precízen lokalizálható extrém hőhatás és hűtés kombinációja lehetővé teszi a még nagyobb elemek hajlítását, csak a kívánt területek pontos hevítésével. Az indukciós csőhajlító gép villamos áram által keltett un. örvényáram hatását használja a hevítéshez a kívánt hőmérsékletre 800-900 fok közé.

• Az indukált áramok a munkadarab felületi rétegében folynak. Minél magasabb a gerjesztő áram frekvenciája, annál vékonyabb rétegben, „kéregben” jön létre az indukált áram és az általa keltett joule hő. Ez a jelenség a skin hatás. A fentiekből következik, hogy megfelelően megválasztott frekvenciával és teljesítménnyel a munkadarab jól definiálható mélységű felszíni réteg hevíthető.

• A munkadarabban az áram csak az induktor közvetlen közelében, annak geometriája által definiált alakban folyik. A megfelelő induktor kialakítással és teljesítmény megválasztással a munkadarab egyes részeinek irányított, koncentrált, lokális felhevítése érhető el.

• Az indukciós hevítés esetén a hő közvetlenül a munkadarabban fejlődik, az induktor és a munkadarab közt nem szükséges mechanikai érintkezés, hőávivő közeg. A hevítés történhet védő atmoszférákban, szeparált terekben, egyéb különleges helyzetekben.

• Az indukciós hevítéssel átvihető felületi teljesítmény nagyságrenddel nagyobb a hagyományos hevítési eljárásokkal (láng, kemence, kontakt hevítés…) átvihető teljesítményhez képest, ezáltal olyan hőkezelési lehetőségeket nyújt, amelyek a hagyományos eljárásokkal nem érhetők el.

• Az indukciós hevítés környezetkímélő, energiatakarékos, kis helyigényű, jól szabályozható, ipari alkalmazásokban helytálló, nagy megbízhatóságú technológia.

Az indukciós csőhajlítás működése:

Ha egy elektromos vezetőben periodikus váltakozó áram folyik, az maga körül váltakozó elektromágneses teret hoz létre. Ebbe a térbe helyezett másik vezetőben, a tér hatására szintén váltakozó elektromos áram indukálódik. Az energia átadás folyamata hasonló a transzformátor működésénél megismerthez. Az indukciós hevítés esetében az első vezető a hevítő tekercs, az induktor, a második vezető maga a munkadarab.

Ha a munkadarabhoz illesztett induktorban jól megválasztott frekvenciájú és erősségű áram folyik, akkor a közelében lévő munkadarabban folyó váltakozó áram a munkadarabot felhevíti. A felmelegedés mértéke a nem ferromágneses anyagok esetén az áram által átjárt részek fajlagos vezetőképességétől és az áram által átjárt keresztmetszettől függ. Ferromágneses anyagoknál ehhez hozzá adódik a periodikus átmágneseződésből adódó hiszterézis hő.

Különféle acélokat többek közt, szénacél, saválló acél, ausztenites acélokat hajlítunk.

Csőhajlítási szolgáltatásunkkal bármelyik iparágnak is szolgálatára tudunk lenni. Csőhajlító tevékenységünk leginkább az építészeti hajlításoknál (tartószerkezetek ívelése), az olaj és gázipar, valamint az energia és a vegyipar számára innovatív és nélkülözhetetlen! Hiszen speciális, mások által nem kivitelezhető alakításokat, hajlításokat tudunk elvégezni, egyedi technológiáinknak, és speciális, saját építésű szerszámainknak és gépeinknek köszönhetően!

MASAMŰVEK.HU – MASAMŰVEK.EU – CSŐHAJLÍTÁS.HU – CSŐHAJLÍTÁS.EU – HŐCSERÉLŐGYÁRTÁS.HU – PIPEBENDING.EU

Translate »