csőhajlítás eljárások

A csőhajlítás és idomalakítás eljárásai:

Meleg csőhajlítás – felület és kontakt hevítéssel:

A meleg csőhajlítás előnye a patentíves eljárással szemben, hogy az adott csőszakasz egy szál csőből kerül kialakításra ezért nincs felesleges varrat, emiatt erősebb, megbízhatóbb. Manapság a meleg csőhajlítást az 1” alatti méretű csöveknél alkalmazzák. Az ennél nagyobb átmérőjű csővezetékeknél már patent íves eljárást használnak. A csövön be kell jelölni az ív középpontjának helyét, majd az ív szögének és méretének megfelelő távolságot a középpont két oldalán. A jelölést a cső palástján körbe kell vinni. A két jelölés közötti csőszakaszt hegesztőpisztollyal egyenletesen vörös melegre kell hevíteni.
Eközben ügyelve arra, hogy a melegített terület határait jobban fel kell hevíteni, mert ezen a szakaszon gyorsabban hűl le az anyag. Amikor megfelelő hőmérsékletű az anyag, először csak 30°-ot kell hajlítani, majd az ívet
satuba fogva, két kézzel tovább kell folytatni a hajlítást a kívánt mértékben. A hajlítás szögét derékszöggel kell ellenőrizni még a teljes kihűlés előtt, és el kell végezni a szükséges módosításokat. Az elkészült ívet le kell hűteni, ügyelve a cső végén kiáramló gőzre. A nem kellően lehűtött ív még változtathat az alakján a következő hajlításkor.

Meleg csőhajlítás, indukciós (örvény áramos) hevítéssel:

Ez a leghatékonyabb és legpontosabb csőhajlítási eljárás. Egy új, modern és megbízható technológia. Rengeteg lehetőséget ad a hideg csőhajlítás korlátaival, valamint a felületi/kontakt hevítésekkel szemben. A precízen lokalizálható extrém hőhatás és hűtés kombinációja lehetővé teszi a még nagyobb elemek hajlítását, csak a kívánt területek pontos hevítésével. Az indukciós csőhajlító gép villamos áram által keltett un. örvényáram hatását használva a hevítéshez a kívánt hőmérsékletre 800-900 fok közé.

  • Az indukált áramok a munkadarab felületi rétegében folynak. Minél magasabb a gerjesztő áram frekvenciája, annál vékonyabb rétegben, „kéregben” jön létre az indukált áram és az általa keltett joule hő. Ez a jelenség a skin hatás. A fentiekből következik, hogy megfelelően megválasztott frekvenciával és teljesítménnyel a munkadarab jól definiálható mélységű felszíni rétege hevíthető.
  • A munkadarabban az áram csak az induktor közvetlen közelében, annak geometriája által definiált alakban folyik. A megfelelő induktor kialakítással és teljesítmény megválasztással a munkadarab egyes részeinek irányított, koncentrált, lokális felhevítése érhető el.
  • Az indukciós hevítés esetén a hő közvetlenül a munkadarabban fejlődik, az induktor és a munkadarab közt nem szükséges mechanikai érintkezés, hő átvivő közeg. A hevítés történhet védő atmoszférákban, szeparált terekben, egyéb különleges helyzetekben.
  • Az indukciós hevítéssel átvihető felületi teljesítmény nagyságrenddel nagyobb a hagyományos hevítési eljárásokkal (láng, kemence, kontakt hevítés…) átvihető teljesítményhez képest, ezáltal olyan hőkezelési lehetőségeket nyújt, amelyek a hagyományos eljárásokkal nem érhetők el.
  • Az indukciós hevítés környezetkímélő, energiatakarékos, kis helyigényű, jól szabályozható, ipari alkalmazásokban helytálló, nagy megbízhatóságú technológia.

Az indukciós csőhajlítás működése:

Ha egy elektromos vezetőben periodikus váltakozó áram folyik, az maga körül váltakozó elektromágneses teret hoz létre. Ebbe a térbe helyezett másik vezetőben, a tér hatására szintén váltakozó elektromos áram indukálódik. Az energia átadás folyamata hasonló a transzformátor működésénél megismerthez. Az indukciós hevítés esetében az első vezető a hevítő tekercs, az induktor, a második vezető maga a munkadarab.

Ha a munkadarabhoz illesztett induktorban jól megválasztott frekvenciájú és erősségű áram folyik, akkor a közelében lévő munkadarabban folyó váltakozó áram a munkadarabot felhevíti. A felmelegedés mértéke a nem ferromágneses anyagok esetén az áram által átjárt részek fajlagos vezetőképességétől és az áram által átjárt keresztmetszettől függ. Ferromágneses anyagoknál ehhez hozzá adódik a periodikus átmágneseződésből adódó hiszterézis hő.

Különféle acélokat többek közt, szénacél, saválló acél, ausztenites acélokat hajlítunk.

Csőhajlítási szolgáltatásunkkal bármelyik iparágnak is szolgálatára tudunk lenni. Csőhajlító tevékenységünk leginkább az építészeti hajlításoknál (tartószerkezetek ívelése), az olaj és gázipar, valamint az energia és a vegyipar számára innovatív és nélkülözhetetlen! Hiszen speciális, mások által nem kivitelezhető alakításokat, hajlításokat tudunk elvégezni, egyedi technológiáninknak, és speciális, saját építésű szerszámainknak és gépeinknek köszönhetően!

Hideg anyagalakítás, cső vagy rúdhúzás, tüskés alakítás:

A hidegalakítás szilárdságnövelő hatása Abban az esetben, ha nem zajlik le semmilyen lágyulási folyamat (pl újrakristályosodás), a képlékeny alakváltozás mértékének növekedésével az anyag szilárdsága nő.  Ennek az oka az, hogy az egyre nagyobb mértékű makroszkopikus alakváltozáshoz egyre több és több diszlokáció szükséges, sűrűségük nő az alakváltozási folyamat során és mozgásuk egyre inkább gátolt a többi diszlokáció miatt. Ebből következően a képlékeny alakváltozás megindításához vagy fenntartásához egyre nagyobb feszültég szükséges, ezért az anyag
szilárdsága és keménysége nő.

A hidegalakítási folyamattal együtt csökken a szívósság és a további alakíthatóság mértéke. Túlzott mértékű alakítás az anyag károsodásához vezet (pl.: repedés, szakadás, törés).

A hideg alakítási eljárások előnyei és hátrányai:

  • Jó felületi minőség. Mivel az alakítás szoba- vagy kis hőmérsékleten történik, ezért a munkadarab felülete nem oxidálódik, jó felületi minőség érhető el.
  • Alakító erők. meleg alakításhoz képes fajlagosan nagyobb alakító erők szükségesek.
  • Nagy pontosság. Hidegalakító technikákkal nagyobb pontosságú darabokat lehet készíteni, mint melegalakítással.
  • Alakíthatóság. Az alakváltozás mértékének növekedésével csökken a szívósság és a további alakíthatóság, túlzott mértékű alakítás az anyag károsodásához vezet.
  • Szilárdságnövelés. Hidegalakítással növelhető az anyag szilárdsága.

MASAMŰVEK.HU – MASAMŰVEK.EU – CSŐHAJLÍTÁS.HU – CSŐHAJLÍTÁS.EU – HŐCSERÉLŐGYÁRTÁS.HU – PIPEBENDING.EU

Translate »